BIR: תאריך אחרון ל 15 באפריל להגשת תעריפים אישיים, שהיות בתשלום מס

MANILA, הפיליפינים - הלשכה להכנסה פנימית (BIR) מסרה כי המועד האחרון להגשת דוחות מס הכנסה (ITR) לתשלום מס הכנסה הוא 15 באפריל 2021. הַכנָסָה