LOVE: הירשם, עדכן מידע באופן מקוון

PAG-IBIG קוראת לכל המעסיקים לרשום ולעדכן את המידע שלהם באמצעות מערכת רישום המעסיקים המקוונת של הקרן, אליה ניתן לגשת בכתובת www.pagibigfund.gov.ph. החל מיולי

אהבה: מזהה חברים הנוכחי לעיבוד מהיר יותר

החל מ -1 בספטמבר האחרון, Pag-Ibig דרשה מכל חבריה להציג מספר זיהוי חברות (MID) לצורך עיבוד מהיר יותר של בקשות ההלוואות שלהם ועסקאות אחרות.