3,389 מתוך 9,645 עוברים בחינת רישוי רו'ח

איזה סרט לראות?
 

נציבות הרגולציה המקצועית (PRC) הודיעה ביום שני כי 3,389 מתוך 9,645 עברו את בחינת רישוי רואי החשבון במאי 2017.

בי בינה וג'ייק ורגאס

בחינת הרישוי ניתנה על ידי מועצת הנהלת החשבונות בערים מנילה, בגויו, קגיאן דה אורו, סבו, דבאו, אילילו, לגזפי וטקלובן במאי.

באתר האינטרנט הרשמי שלה, מסרה PRC את המועד והמקום לטקס השבועת העוברים טרם הוכרז.

בתי הספר המצטיינים ביותר בבחינת רישוי חשבונות חשבונות מוסמכים במאי 2017 לפי החלטת הנציבות מס '2010-547 משנת 2010:להלן רשימת העוברים המלאה: