של קורבנות ומושיעים: עבודת מין בתוך המגפה

(ראשון משני חלקים) (הערה: שמות עובדי מין שרואיינו למאמר זה הם שמות בדויים או פרסונות אינטרנט.) MANILA, הפיליפינים - דלילה, בת 23, עשתה עבודות מין.