פגאסה: LPA מחוץ לצפון לוזון יוצא PAR; ממטרי גשם בודדים של יום שני

https://www.youtube.com/watch?v=75UoAcOApKI MANILA, הפיליפינים - אזור הלחץ הנמוך (LPA) שזוהה בעבר מזרח-צפונית-מזרחית לצפון לוזון יצא מהאזור הפיליפיני