האגודה לרדיולוגיה אונקולוגית PH מפריכה תפיסות מוטעות נפוצות במגדלי תאים

רשות קרינה מקומית אישרה כי קרבה לאתרי תאים אינה גורמת לכל סיכונים בריאותיים ידועים, בניגוד למה שמאמינים בעמותות בעלי בתים רבים. רדיולוגיה אונקולוגית פיליפינית