בעלי IPI יוצרים מערב פרוע בבלמבאן

כשהקיץ מתקרב במהירות, יותר מבקרים מחפשים מקומות חדשים לבקר בהם, המציעים פעילויות לא רגילות, שחייה בחוף הים כאן בסבו.

חלוקת רווחים בשותפות

באשר לאופן החלוקה, הרווחים וההפסדים של שותפות (בין אם הם כלליים או מוגבלים) יחולקו / יחולקו בהתאם לכללים שנקבעו במסגרת הקוד האזרחי החדש (הקוד), כדלקמן:

עלות טובין שנמכרו

על פי סעיף 27 (ה) (4) לקוד המס, הוגדר 'עלות טובין שנמכרו' כל ההוצאות העסקיות שנגרמו ישירות לייצור הסחורה כדי להביא אותם למיקומם הנוכחי.מדד העסקים של קו הדחיפה נדחק

ראש איגוד מטפסי הרים הציע אתמול לאמץ תקנים בינלאומיים להפעלת קווי zip במחוז סבו. רמון וידאל, סגן נשיא ה-

פירוק תאגיד

פירוק התאגיד מסמל את הכיבוי או את ביטול הזיכיון שלו ואת סיום קיומו התאגידי למטרה עסקית. וכתוצאה מכך סיום כל חובה לשלם מיסים כישות תאגידית. העובדה שהתאגיד חדל לעשות עסקים אינה מהווה בהכרח פירוק מכוח החוק.