BSP: השמטת שטרות פיליפינים עבירה שעונשה

איזה סרט לראות?
 

MANILA, הפיליפינים - הוצאת שטרות פיליפינים היא עבירה שעונשה על פי החוק, הזהיר הבנגקו סנטרל הפיליפינים (BSP) את הציבור ביום שלישי.

ה- Bangko Sentral ng Pilipinas מזהיר את הציבור כי הוצאתם מכוונת, השחתה, קריעה, שריפה או השמדה של שטרות ומטבעות פיליפינים נענשים בקנס של לא יותר מ- P20,000.00 ו / או מאסר של לא יותר מחמש שנים, ה- BSP נאמר בהצהרה.

כמו כן, נכתב כי 'שטרות ומטבעות פיליפינים מונפקים למחזור כמדיום חליפין וכי השימוש בהם למטרות אחרות אינו מדבר היטב על הכבוד הראוי והכבוד הראוי למטבע שלנו, הוסיף.על פי החוק אסור לכתוב או לשים סימנים על שטרות.

אי אפשר גם לקרוע, לשרוף או להרוס מטבע פיליפיני, כולל קיפול או קמטים מוגזמים שעלולים להשפיע על מראהו החיצוני או על שבירה.לבסוף, אסור לחשוף שטרות או מטבעות לכימיקלים שגורמים לניוון ולהשמדה.

הבנק המרכזי גם הזכיר לציבור לא להדק את כספם מכיוון שהדבר יפגע בשלמותם המבנית.ה- BSP דחק אז בציבור לדווח על כל מידע אודות טיפול לא נכון במטבע הפיליפיני לרשויות מתאימות לצורך פעולה מתאימה. לקבלת סיוע, התקשרו למגזר ניהול המטבע בטלפון. מס '988-4833 ו- 926-5092. / ee